EU dumpar elektronikskräp i Ghana

image

Varje månad kommer det in ca 600 containrar begagnad elektronik till Ghana från europeiska länder som Storbritannien, Italien och Danmark. Största delen av det går inte att använda, så den förstörs. Men innan det sker ser fattiga människor till att bryta ur några av de värdefulla metaller som finns i elektronik, med hjälp av syra, eld eller sina bara händer. Det säger sig självt att deras hälsa skadas enormt av detta. Och 40% av dem är barn.

Make IT Fair här i rapporten What a Waste kartlagt den Ghanska e-skräpsindustrin. De skriver:

Electronics waste in industrializedcountriesisgrowingthree times faster thanregular waste – the result of the fast pace of technological innovation and the consequent short lifeof many electronicproducts.Upto50 milliontonnes of e-wastecontaining hazardous substances such as lead, cadmium and mercury are generated worldwide every year.A vastamountof theEuropean e-waste is exported to developing countries such as Ghana, a major hub for European e-waste. This causes pollution and health problems because the country has no adequate infrastructure to deal with the hazardous waste.

For a small part of the population, the import of used electronics is a lucrative business, but for the majority of the people involved in the e-waste industry it is a matter of survival. Thousands of people areworkingintheinformalwasteindustry in Ghana, where childrenconstitute around40%of scrapworkers.

Studies show that health-damaging exposure to e-waste can result in long-term, often irreversible effects,suchasinfertility,miscarriage,tumors,endocrine diseases and birth defects.Theworkersoftensufferfrom cuts,coughs,headaches,upper respiratory problems, rashesandburns.

Although the authorities in Ghana have been aware of the problem and its alarming scale for many years,little has been done to solve it. The only visible initiative is the City Waste Recyclingscheme,butwithonly three employees itcannotcompetewith the informal scrap dealing industry.

Läs rapporten här.

Annonser

Val i ”Demokratiska” Republiken Kongo

”Demokratiska” Republiken Kongo är ett land den här bloggen länge har intresserat sig för, eftersom problemen med mineraler som bryts under förfärliga arbetsvillkor och finansierar beväpnade grupper, och som sedan används i våra elektronikprodukter, framför allt gäller i just ”Demokratiska” Republiken Kongo. Nu ska jättelandet gå till val! Och ser man på, häromdagen dödades en oppositionspolitiker. Diakonia hårdbevakar valet på sin blogg, bland annat skriver de följande:

Valen i Kongo närmar sig! Den 28 november är det dags för detta jättelika land att rösta. Nu på går valkampanjer och det uppstår en hel del våldsamheter mellan rivaliserande grupper. De informatörer från RECIC som arbetar med valinformation möts ofta med misstänksamhet, men då de får tillfälle att presentera sitt arbete och varför det är viktigt brukar de välkomnas. Nedanstående text är skriven den 16 november av Diakonias kongolesiska samarbetsorganisation RECIC, som arbetar med att övervaka valprocessen.  

1. Provinsen Bas-Congo (Nedre Kongo)
Under de senaste fyra dagarna har ett dussintal av de 172 kandidaterna anordnat möten och bilkorteger för att möta sina väljare. För några av kandidaterna var mötena med väljarna en framgång, medan andra blev okvädade och förtalade. Värt att notera är att ingen av kandidaterna presenterade något samhällsprojekt i sina tal, utan snarare såg dessa möten som ett tillfälle att avlägga löften och påminna befolkningen om de olika insatser som gjorts för deras skull.

Vi som observerade mötena kunde se att anhängare till båda sidor uppvisar tecken på intolerans:

  • Foton och kampanjaffischer har rivits sönder
  • Valkampanjarbetare har utsatts för våld
  • Båda sidor har ropat glåpord

Kandidaterna från båda sidor uppvisar dock tolerans och kompromissvilja mot varandra.

Kandidaten Etienne Tshisekedis tal är det stora samtalsämnet bland befolkningen, som dock är negativt inställd till hans uttalanden.

En jeep beslagtogs för att transportera mycket entusiastiska anhängare till en majoritetskandidat till den plats där hans möte skulle hållas.

2. Provinsen västra Kasaï
Måndagen den 14 november 2011 inleddes kampanjen av de samarbetande organisationerna CRONGD och Diku Dilenga i alla kommuner, och banderoller sattes upp. Informationsspridningen och affischeringen får stor uppmärksamhet. Ett antal banderoller har tyvärr stulits eller rivits ner, till exempel i kommunerna Ndesha och Kananga.

En grupp med nio informatörer från vår organisation angreps i Kamulumba av personer som helt öppet försökte ta megafoner, affischer och personliga ägodelar från en annan grupp. Informatörerna klarade sig eftersom de var ganska många och de lyckades istället inleda en dialog med angriparna. Efteråt bad angriparna om ursäkt, eftersom de insåg att informatörernas arbete med valinformation och observationer gjordes för deras skull.

Måndagen den 14 november 2011 ca. kl. 11, då anhängarna till parlamentskandidaten Alex Kande Mupompa var på väg för att möta honom vid flygplatsen i Lungandu, lossnade förarhytten på en lastbil som transporterade personer på flaket. Flera personer omkom eller skadades allvarligt. Enligt uppgift ska sex personer ha omkommit och ett tiotal ha skadats. Dessa personer vårdas nu enligt våra källor på Hôpital Général de Référence i Kananga.

Vid sin ankomst i staden besökte Kande Mupompa idrottsplatsen i Saint Luc, åtföljd av en stor folksamling. I sitt tal tackade kandidaten för det pampiga mottagandet, som han såg som ett tecken på sin popularitet hos åhörarna. Han sade även att han står på plats 23 på CENI:s lista, och att siffran 23 hade flera betydelser för honom, eftersom han till att börja med är född den 23 och kan få 2+3=5 parlamentsmandat i Kananga. År 2006 fick han två parlamentsmandat, och konstaterade att väljarna den här gången skulle ge honom alla fem eller tre mandat. Kande Mupompa sade även att en röst på honom var en röst på den gamle. När åhörarna undrade vem han menade svarade Kande att de kände till vem han var. Åhörarna insisterade dock på att denna person skulle nämnas vid namn. Kandidaten Ambroise Tshiyoyo, som står på samma lista som Kande, tog då mikrofonen och sade att det var Thsisekedi som avsågs. Mötesdeltagarna insisterade dock på att Kande själv skulle säga detta, vilket var mycket svårt för honom. Åhörarna sade då att Kande ”bar ett barn på ryggen”, och lämnade mötet och kandidaten med alla sina presenter och gåvor, och konstaterade att de inte längre tänkte rösta på Kande.

Samtidigt besökte den nationella parlamentskandidaten Thsiela Kamba fotbollsplanen i Mpokolo intill Radio-Télé Kasaï Horizon, där han delade ut ”foufou” (cassava) till sina framtida väljare tillsammans med en bit taggmakrill (mpiodi) och cassavablad till allmänheten. Intresserade och nyfikna personer kom med påsar som fylldes med en cassavaboll, en bit taggmakrill och blad. Visst tumult uppstod och ett antal personer slogs med batong i huvudet, vilket naturligtvis inte är en acceptabel behandling. Det hela filmades dessutom av europeiska journalister som följde kandidaten.

Kandidaterna i Kananga presenterar inte några samhällsprojekt. I stället för att informera allmänheten om sina plikter eller sina uppdrag som parlamentsledamöter sjunger de högljudda sånger.

Samma dag befann sig den nationella parlamentskandidaten Pauline Kamuandu, som även är vice ordförande för provinsförsamlingen i västra Kasaï, i kvarteret Kananga II i Mobutu omgiven av en grupp med ungdomar som arbetat som hennes säkerhetsvakter under hela kampanjen. När Kamuandu och hennes vakter kom till platsen kastade en mycket ung pojke en sten som varken träffade något fordon eller någon person, men kandidaten beordrade att hennes säkerhetsvakter skulle följa efter och hämta pojken. Pojken som hittade bra i området lyckades undkomma, men säkerhetsvakterna stötte i stället på en man (en civilklädd militär som sålde alkohol). De började slå och angripa honom utan att han fick veta varför. Mannens kolleger från Auditorat Militaire i Kananga uppmärksammades på angreppet och kom till hans undsättning. De skingrade angriparna och arresterade två av dem, som fortfarande sitter fängslade. Offrets maka, som upplevde situationen som mycket spänd med tanke på sin mans tillstånd, kastade sig över kandidaten Pauline Kamuandu som hon ansåg hade beordrat angreppet och knuffade henne våldsamt till marken och slog henne, utan att Kamuandu försvarade sig eller att någon ingrep, vilket fick de potentiella väljarna att fråga sig vad de skulle tro om parlamentsledamöterna.

Tisdagen den 15 november 2011 bevittnade vi ännu en snarlik händelse, mitt under informationskampanjen i kommunen Lukonga, i kvarteret Lumumba II. Somliga åhörare tog till sig informationen och andra inte. Många trodde att vi kom från ett politiskt parti för att dela ut pengar. Men när de lyssnade till informationen som berörde dem personligt, undrade de varför man inte hade gjort något tidigare? Mötesdeltagarna ansåg därför att RECIC och de samarbetande organisationerna CRONGD och Diku Dilenga hade fått dem att stödja fel saker. Dessa informationsinsatser bör nu fortgå och också spridas till inlandet, så att även det inre västra Kasaï görs delaktiga i och informeras om valprocessen.
Mötesdeltagarna sade även att de inte röstar på kvinnor, eftersom de är alltför högmodiga, högdragna och otacksamma, och inte möter sina väljare om det inte är på initiativ av RECIC inom ramen för t.ex. samarbetet mellan CRONGD och Diku Dilenga.

Artiklar om valet: SVD SVD SVD. DN DN.

Miljonstöd till Facebook – katastrof för elektronikarbetarna

Smartphones blomstrar, sociala medier likaså. Regeringens Miljonstöd till Facebook är kontroversiellt, inte bara för ätt pengarna hade kunnat användas till tåg, utan för att alla satsningar på elektronikbaserade företag samtidigt som man ger mindre stöd till organisationer som Swedwatch som undersöker om de erbjuder bra arbetsvillkor i fabriker som producerar hårdvara gör att arbetsvillkoren i elektronikindustrin blir fortsatt dåliga.