Debatt och Newsmillpremiär

Rättvis el och jag som skribent gjorde idag Newsmillpremiär:
http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/31/st-ll-r-ttvisekrav-p-ny-elektronik

I en artikel i DN skriver Anna Kyringer och Jessica Ritzén om hur flera skolor i Sollentuna gör en större satsning för att få in surfplattor i klassrummen. Detta knyter an till en större trend inom skolpolitiken att låta IT-utrustning få en större plats i undervisningen. Skolpolitikern Maria Stockhaus formulerar det i samma artikel med: ”Skolan ska ta klivet in i nutiden i stället för att hålla till i forntiden.” Att använda tekniska hjälpmedel är inget fel i sig så länge det lyfter den pedagogiska kvaliteten i undervisningen och det påpekas i artikeln hur detta kan vara bra ur rättviseskäl genom att barn som inte har tillgång till dator hemma kan få det i skolan.

En fråga går däremot obesvarad i ivern att modernisera inte bara skolan utan också stora delar av annan offentlig verksamhet som är stora uppköpare av IT-utrustning och det är om inköpen verkligen är värda det höga pris som externaliserats till vår tids industriproletariat. IT-utrustingen produceras nämligen under slavliknande förhållanden där varje led i produktionen är oerhört destruktiv.

Råvarorna i mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer kommer bland annat från Kivuprovinsen i Demokratiska Republiken Kongo där just nu den blodigaste konflikten sen andra världskriget pågår. I Kivuprovinsen utvinns sällsynta mineraler, exempelvis guld och coltan, som används i avancerad portabel elektronik. Vapen till konflikten i Kivu finansieras med hjälp av intäkterna från gruvor som kontrolleras av olika rebellgrupper. I konflikten används systematiska våldtäkter som vapen för att kuva befolkningen. De övergrepp som sker i Kongo vittnar om en enorm grymhet där familjemedlemmar under pistolhot tvingas bevittna övergrepp eller försöks tvingas till att begå övergrepp mot familjemedlemmar och mördas när de sedan vägrar.

Produktionsförhållandena i fabriker där mineral sedan blir till komponenter och till sist färdiga produkter är också omänskliga. Det kinesiska företaget Foxconn, som bland annat är underleverantör till Apple, har uppmärksammats på grund av att arbetare drivits till självmord på grund av de fruktansvärda arbetsförhållandena i fabrikerna. Under slavliknande förhållanden tvingas människor arbeta med giftiga kemikalier till svältlöner. Samsung nominerades till att bli årets värsta företag i The Public Eye Awards på grund av 140 fall av cancer, varav 50 lett till döden, som relateras till företagets produktion.

Det sista och lika destruktiva ledet i produktionen är illegal export och återvinnig av elavfall. På det området finns ett EU-direktiv som syftar till att stoppa illegal export av elektronikavfall och som EU:s medlemsstater förbundit sig att följa. Ändå exporteras fortfarande elektronikavfall till undermåliga återvinningsstationer med allvarliga konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Bara en viss del av kostnaden för elektronikprodukterna som ska modernisera våra skolor och offentliga institutioner betalas genom våra skattepengar eller av oss som konsumenter. Människor i tredje världen betalar en mycket högre kostnad genom förlusten av sina liv, sin hälsa och sin värdighet. Vi alla betalar ett högt pris för de miljömässiga förlusterna. Vi på Rättvis elektronik är inte teknikfientliga, tekniken ger oss också stora möjligheter till organisering och påverkan. Däremot måste vi fundera över konsekvenserna av våra handlingar och vilket arv vi vill lämna efter oss till de barn som går i skolan. Väljer vi att lojt se på när den blodigaste konflikten sen andra världskriget indirekt finansieras genom våra skattepengar eller väljer vi att ta ansvar i vår roll som konsumenter, medborgare och politiker?

Det offentliga är en stor uppköpare av elektronik och detta innebär att det genom offentlig upphandling finns en stor potential till påverkan. Om vi ser till att använda den makten till att sätta press på företag att styra upp sina produktionskedjor och väljer att köpa produkter som är rättvist producerade kan vi bli en progressiv kraft så att barnen som går i våra skolor inte bara kan se fram emot nya tekniska landvinningar utan också en bättre framtid.

Källor:

http://www.enoughproject.org/

http://www.unwatchable.cc/

Annonser

iSlave – ännu fler missförhållanden i Apples fabriker

Apple har ofta försökt ge sken av att det är ett ansvarstagande företag som har hårda krav på sociala och miljömässiga villkor, men rapporterna flödar nu om allvarliga missförhållanden i fabriker som producerar de tokpopulära iPhones och iPads. För några veckor sedan skrev vi om hur 300 anställda på underleverantören Foxconn hotade att ta livet av sig på grund av de usla arbetsvillkoren. Idag skriver Dagen om hur två explosioner som dödade fyra arbetare ägde rum förra året på Foxconn, och hur hundra arbetare förgiftats av kemikalier som används för att rengöra iPhone-skärmar. Apples egna revision som publicerades för några veckor senare upptäckte barnarbete och andra missförhållanden hos underleverantörer, något de sa sig vilja åtgärda. Det är ju bra det, men finns det handling bakom orden?

Samsung – årets värsta företag?

Samsung är en mördare. Elektronikföretaget  som bland annat tillverkar de väldigt populära Galaxy-telefonerna utsätter sina arbetare för gifter som orsakar cancer. 140 arbetare har drabats av cancer som är tydligt arbetsrelaterad och 50 av dem har dött. Det är lika många som dött i självmordsattacken i Irak och faktiskt långt färre än dem som dött i båtolyckan i Italien (utan att på något vis bagatellisera den katastrofen). The Public Eye Awards har därför nominerat företaget till sin Hall of Shame för detta groteska beteende. Formuleringen lyder:

High-tech gadgets built on the backs of workers: South Korea’s richest conglomerate uses banned and highly-toxic substances in its factories, without informing and/or protecting its workers. As a result at least 140 workers were diagnosed with cancer, of which at least 50 young workers have died. Despite clear evidence, Samsung denies its responsibility and publicly discredits the sick and deceased, as well as their relatives. Samsung has a history of over 50 years of environmental pollution, trade union repression, corruption and tax flight. Samsung’s power in South Korea is so great that many citizens speak of the “Samsung Republic.”

IRRESPONSIBLE CORPORATE BEHAVIOR

Samsung uses banned toxins in its factories, without informing its workers. Samsung claimed that it had banned PVC and BFR in its products since 2004 under pressure from unions and environmental groups, without verifiably having actually done so. Although toxic gas leaked 46 times within half a year in a factory, the workers were not informed. In a random sampling at six factories, regular use of the cancer-causing solvent benzene was found, although Samsung denies its use. During the tests Samsung did not disclose 10 of 83 chemicals in use, claiming the information was a trade secret. Samsung also disputes its responsibility for numerous illnesses and deaths resulting from cancer that occur conspicuously often among young workers. Instead the company publicly defames the victims, and also attempts to repress trade unions by aggressive means, including threats against individuals. Tax flight is also common at Samsung.

CONSEQUENCES

At least 140 work-related cases of cancer – including at least 50 deaths – yet no acknowledgement of guilt or financial compensation. Most victims come from poor families and have never worked for another firm, so they are completely dependent on Samsung. Since the company does not acknowledge its role in the illnesses, the victims and their families often spend their entire savings on treatment. Samsung’s aggressive “no union” policy obstructs transparency and therefore the rectification of the situation.

CURRENT STATUS AND DEMANDS ON THE COMPANY

Samsung must remove numerous toxic substances from its production centers; other electronics manufacturers are already doing so. In addition, Samsung must protect its workers from accidents involving toxic substances, inform the workers when accidents occur, and accept responsibility for resulting cancer cases. Samsung must also allow unions, and work together with them to make factory conditions more transparent and to improve employee protection.

Och gissa vad? Samsung leder tävlingen. Läs mer på stopsamsung.wordpress.com!

Uppdatering: Tyvärr förlorade Samsung tävlingen. Första pris gick istället till det mindre kända företaget Vale som skövlar regnskog och fördröjer urbefolkning. Se Dagen, SVD, Aftonbladet.

Ett upprop du vill skriva under

Här finns en kampanj du definitivt vill skriva på, det är ett upprop till EU om att ta ett definitivt ställningstagande mot import av konflikt-mineral för användning i mobil-telefoner och annan elektronisk utrustning.

Filmen som visas på sidan är ett försök att vända perspektiven. Tänk om det som händer i Kongo skulle hända här? Filmen visar en del magstarka scener, men har du följt materialet på sidan så vet du att den illustration som visas på sidan bara är ett litet exempel på den systematiska kränkning av människovärdet som just nu sker i Kongo, och toppen av ett isberg. Lisa Shannon från Enough säger i en annan video som handlar om samma sak* att det ibland upplevs som lite flummigt när personerna involverade i kampanjen ”refererar till kvinnorna i DRC som sina systrar” samtidigt är det ett viktigt perspektiv. Det här kunde lika gärna hända i våra familjer och där behöver vi vända på perspektivet. Det här händer redan våra grannar, även om de bor längre bort. Det är det medmänniska betyder. En överträdelse mot själva värdet i att vara människa är ett brott inte bara mot offret utan mot hela mänskligheten, men det viktigaste är inte att peka ut skyldiga eller att hitta rätt brottsrubricering. Det viktigaste är att det här får ett slut.

Åter igen: Här finns en kampanj du definitivt vill skriva på.


*Repost: