Panta din iPhone och stärk kvinnors rättigheter!

Detta pressmeddelande kom idag:

ActionAid och Pantaluren.se lanserar ett samarbete där man genom att ”panta” sin gamla iPhone och donera ”panten” till ActionAid kan bidra till att flickor och kvinnor kan ta kontroll över sina liv och kräva sina rättigheter. I Sverige är det inte ens en av tio av de som byter till en ny telefon som säljer den vidare på nätet.

− Gamla telefoner är ofta mycket mervärdefulla än vad folk tror och tyvärr blir de ofta liggande ibyrålådor. Genom det härsamarbetet vill vi få folk att stödja fattiga flickoroch kvinnormed hjälp av återvinning, säger Ted Hagen, VD för Pantaluren.

− Vi tycker Pantaluren är ett fantastiskt initiativ som möjliggör för oss alla att lämna sin mobil till återanvändning och samtidigt göra en insats för flickor och kvinnors rättigheter, sägerMiriam Isaksson, insamlingschef på ActionAid.

Om Pantaluren.se Pantaluren lanserades i april 2013 och ären svensk tjänst för att förenkla återvinning och försäljning av begagnade mobiltelefoner. Pantaluren fungerar som en säker mellanhand och har100% nöjd kund-garanti. För mer information besök pantaluren.se eller mejla ted@pantaluren.se

ActionAid är en internationell organisation som i 40 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer harvi alltid störst fokus på attstödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. Det är en rättighetsfråga och dessutom ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom.

Annonser