Mer leukemi hos Apples underleverantörer i Kina

Daily Mail har skrivit flera artiklar på sistone om hur unga arbetare på fabriker som producerar iPhones insjuknar och dör i leukemi. Åtminstone 13 personer har diagnostiserats med leukemi efter att ha arbetat på samma fabrik, varav 6 har dött, och nu misstänks kemikalier som används på fabriken vara orsaken till dödsfallen.

Det senaste fallet var en 25-årig man som dog i september, vars leukemi tros vara kopplad till hans arbete på en Foxconn-fabrik i Shenzhen, Kina. Hans föräldrar uppger att Foxconn vägrade betala för hans behandling och att de inte på egen hand hade råd att betala för den benmärgstransplantation som skulle krävas för att rädda hans liv. Apple säger att deras utredning inte funnit bevis för att arbetares hälsa eller säkerhet äventyras på fabrikerna, och Foxconn menar att antalet arbetare med leukemi ligger under det nationella snittet. Vad jag har kunnat forska fram ligger det globala snittet för leukemi på 3 personer per 100 000 (på den här fabriken arbetar 230 000), men då är majoriteten av de insjuknade barn och gamla. Hos unga vuxna är det dock väldigt ovanligt, och jag tycker dessa fall  är slående lika tidigare larm om bensenförgiftning och leukemi inom elektronikindustrin (som några av er kanske minns att vi har skrivit om här på Rättvis elektronik). De insjuknade i detta fall var mellan 19 och 24 när de fick sin diagnos och arbetade på eller nära produktionsbanden för iPhones, utan ordentlig skyddsutrustning och utan information om vilka kemikalier de arbetade med. Många som jobbar på de stora fabrikerna i Shenzhen (fö en stad nära Hong Kong som grundades av Deng Xiaoping 1979 som en ekonomisk frizon) är migrantarbetare från Kinas fattigare provinser, och sedermera sätter sjukhusräkningarna på nära miljonen deras familjer i djup skuld – eller så finns det helt enkelt inte pengar att betala för den behandling som behövs.

Apple har gått ut och sagt att de kommer införa ett förbud på just bensen och n-hexan i sin produktion, alltså två ämnen som är känt cancerogena men som hittills alltså använts för att framställa bland annat iPhones och iPads. Foxconn menar att de inte använt ngn av ämnena ”på många år” (good on yah mate! Vad ”många år” nu innebär).

iPhone 6
iPhone 6
Annonser