Seger: EU-parlamentet kräver obligatorisk certifiering mot konfliktmineraler!

640px-European_Parliament,_Plenar_hall

Idag togs ett historiskt beslut i EU-parlamentet, ett beslut du med största sannolikhet inte har hört talas om förrän nu. TT skrev litegrann häromdagen om de två förslag som stod mot varandra när det gäller konfliktmineraler: en frivillig eller obligatorisk certifiering som ska garantera att företag som handlar med dessa mineraler inte finansierar krig, våldtäkt och ond bråd död. Skillnaden ligger i att den frivilliga certifieringen, kan företagen strunta i om de har lust. Det säger sig självt vilket lagförslag som mest effektivt skulle kunna hindra handeln med dessa hemska konfliktmineraler.

Tyvärr har det blivit någon slags vänster-högerfråga av detta: konservativa partigrupper som vanligtvis brukar vilja ha höga straff för saker som underlättar våldtäkt och mord har tenderat att vilja göra certifieringen frivillig, i synnerhet för företag längre ner i handelskedjan. Marita Ulvskog (S) och Malin Björk (V) har högljutt protesterat mot detta, liksom opolitiska aktörer som Denis Mukwege, Amnesty, Christian Aid med flera. De säger att det borde vara en självklarhet för alla människor oavsett var man placerar sig på höger-vänsterskalan att inte tillåta handel med varor som finansierar krig.

Lyckligtvis så vann det mer omfattande förslaget idag! Det är inget det skrivs mycket om alls i de flesta medier, men EU-parlamentet skriver om det själva på sin hemsida:

Eftersom smältverk för metaller och anrikningsverk för guld är det sista steget där mineralernas ursprung kan spåras ordentligt, vill ledamöterna gå längre än EU-kommissionens förslag om självcertifiering. I stället bör smältverk och anrikningsverk genomgå en obligatorisk oberoende tredjepartsgranskning för att kontrollera om verket varit tillräckligt aktsamt.

I en separat omröstning (400 röster mot 285, med 7 nedlagda röster) ändrade parlamentet kommissionens och sitt eget handelsutskotts förslag; ledamöterna kräver även obligatoriskt deltagande för alla EU-importörer som köper varor från konfliktområden, inklusive dem längre ner i leveranskedjan. Det innebär att totalt 880 000 företag kan påverkas. Enligt parlamentets förslag ska dessa tillhandahålla information om vilka åtgärder de vidtagit för att identifiera och åtgärda riskerna i sina leveranskedjor för de berörda mineralerna och metallerna.

Ledamöterna uppmanar också EU-kommissionen att bevilja till mikroföretag och små och medelstora företag som vill delta i certifieringen ekonomiskt stöd via EU:s Cosmeprogram.

Detta kan innebära slutet på europeisk finansiering av den största konflikten sen andra världskriget! Jippie! Det tog bara 18 år och sex miljoner människoliv. Bra jobbat, EU.

EU fegar ur i lag om konfliktmineraler

Catherine Ashton, EU:s "utrikesminister"
Catherine Ashton, EU:s ”utrikesminister”

Häromdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag för regler gällande handel med de fyra vanligaste konfliktmineralerna coltan, tenn, volfram och guld. Förslaget påminner om den amerikanska lag, Dodd-Frank Act, mot konfliktmineraler som Obama undertecknade redan sommaren 2010. EU är alltså minst sagt sena, särskilt om man tänker på att redan amerikanerna var det – diskussionen om hur mineraler som används i vår elektronik finansierar konflikt i Kongo har ju pågått i minst tio år. Kan ni tänka er ett scenario där USA och EU i många års tid låter sina företag finansiera ett krig i exempelvis Ukraina?

Nu är problemet åtgärdat kan man tänka, men EU-förslaget har snabbt fått kritik för att vara tandlöst av exempelvis biståndsorganisationen Diakonia som länge engagerat sig i kampen mot konfliktmineraler. De skriver:

EU-kommissionens förslag för handel med mineraler från konfliktområden är en besvikelse för alla som aktivt arbetat för verkningsfulla regler. Kommissionen har ignorerat de uppmaningar om ett bindande och mer omfattande regelverk som experter från både kongolesiska och internationella organisationer – däribland Diakonia och våra lokala samarbetsorganisationer – har föreslagit.

Det Diakonia är upprörda över är att EU-kommissionens förslag inte är mer än frivilliga regler för företagen, det är alltså inte bindande. Vidare gäller förslaget själva mineralerna men inte elektronikprodukterna, trots att det är de senare som i störst grad importeras till EU.

”Att förslaget bara handlar om själva mineralerna är kortsiktigt. Våra uppskattningar visar att en reglering av enbart mineraler endast omfattar 4% av marknaden, istället för de 85% som skulle omfattas om man inkluderade dessa produkter” säger Joakim Wohlfeil som arbetar på Diakonia med frågor om naturresurser och konflikter. ”Det finns ingen rimlig anledning att presentera ett förslag som är sämre än existerade regler, om det inte är så att EU-kommissionen tar större hänsyn till kortsiktiga och finansiella intressen än till de människor som drabbas av det brutala våldet i Kongo-Kinshasa.”

MP vill stoppa handeln med konfliktmineraler

Linnéa Engström
Linnéa Engström
Josephine Sundqvist.
Josephine Sundqvist.

Idag publicerade den kristna tidningen Dagen en debattartikel av Linnéa Engström, MP-kandidat till Europaparlamentet, och Josephine Sundqvist, Miljöpartiets internationella kommitté. I artikeln, som heter Hög tid att göra mer för DR Kongo, påpekar de att många mineraler som används i elektronik fortfarande göder konflikten i Demokratiska Republiken Kongo och kräver att EU gör något för att stoppa detta och de pekar ut internationella finansmarknader och banker som några av bovarna i dramat:

Tanken svindlar över de enorma rikedomar från olaglig guld-, diamant- och mineralhandel som går till att stötta samvetslösa krigsherrar och grannländers regionalpolitiska ambitioner utan att någon ens höjer på ögonbrynen hos de internationella bankerna.

Lokala kongolessiska experter pekar ut de internationella finansmarknaderna, skatteparadisen och bankerna som medskyldiga och nödvändiga för att kunna stjäla kapital i den enorma omfattning som pågår.

Vi vill att Sverige arbetar genom EU för att åstadkomma förändring i den viktiga frågan om konfliktmineraler och att stoppa våldet mot kvinnor och barn i Kongo. EU-lagstiftning om konfliktmineraler skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten. Då kan man kartlägga råvarornas väg, ålägga importörer och producenter att spåra och redovisa var mineralerna kommer ifrån och driva på utvecklingen av ett globalt certifieringssystem.

Hela artikeln finns här.

Svenskt företag köper konfliktmineraler – handelsministern vägrar förbjuda det

Handelsminister Ewa Björling (M)
Handelsminister Ewa Björling (M)

För en dryg vecka sedan skrev vi om hur de socialdemokratiska europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Ana Gomes krävde att  Sverige ska stödja en europeisk lag mot handel med konfliktmineraler från DR Kongo och närliggande länder. En amerikansk lag med detta syfte trädde nämligen i kraft 22 oktober, men trots att Europaparlamentet efterlyst en liknande lag har flera europeiska regeringar motsatt sig detta – inklusive Sveriges.

Handelsminister Ewa Björling svarade Ulvskog och Gomes i torsdags, och tyvärr bekräftade hon att Sverige inte tänker verka för en lag mot konfliktmineraler. Hennes resonemang var dock väldigt haltande. Hon säger att Sverige jobbar för att övertala företag att frivilligt undvika konfliktmineraler, medan ”lagar och regler som saknar de rätta verktygen riskerar […] att vara verkningslösa eller till och med kontraproduktiva”. Som argument för det senare pekar hon på att konflikten i DR Kongo har eskalerat på senaste tiden.

Dock trädde den amerikanska lagen mot konfliktmineraler, som är den enda lagen som finns, i kraft först för en dryg vecka sen som sagt så det argumentet var ju inte världens vassaste direkt. Och med tanke på att Swedwatch och Diakonia så sent som i juni sedan kunde avslöja att det svenska företaget Minerals Invest köper konfliktmineraler (se video nedan), så är det ändå rätt så tydligt att frivillighet inte riktigt räcker. Björling måste sluta kamma företagen medhårs och kräva att de ska sluta finansiera det största kriget sen andra världskriget.

Ulvskog och Gomes gav Björling svar på tal där de pekade ut dessa hål i resonemanget och uppmanade handelsministern att ändra sig. Det är ett krav vi håller med om, så vi vill uppmuntra er att gå in på regeringens hemsida och skicka iväg ett brev till Ewa. Formulera det gärna själva, men till er hjälp finns en liten mall nedan att tillgå:

Hej!

När FN:s Säkerhetsråds expertgrupp på Demokratiska Republiken Kongo i december 2011 gav sina rekommendationer om vad som behövs göras för att skapa fred, betonade de åtgärdanden mot handeln med konfliktmineraler. Den amerikanska lagen mot konfliktmineraler hyllades, och fler stater uppmanades att engagera sig mer för att stoppa denna illegala handel.

Jag tycker därför att det är väldigt förvånande att du i en debattartikel i Svenska Dagbladet säger att Sveriges regering går emot Europaparlamentet genom att inte stödja en liknande lag i EU. Du skriver att ”mer handel” är lösningen medan lagar och regler kan vara ”verkningslösa eller till och med kontraproduktiva”, något det inte finns bevis för och som jag absolut inte håller med om. Ska vi av samma anledning avkriminalisera droger och avreglera vapenhandeln för att med ”mer handel” istället bekämpa de problem som de orsakar? När mineraler som används i vår elektronik finansierar rebellgruppers verksamhet är det en självklarhet att vi ska förbjuda företag att köpa dessa mineraler.

Ju längre tid som handeln med konfliktmineraler pågår, desto större lidande utsätts lokalbefolkningen för. Så sent som i juni avslöjade Swedwatch och Diakonia att det svenska företaget Minerals Invest anställer soldater som misstänkts ha utfört etnisk rensning på lokalbefolkningen. Det är ofattbart att ett svenskt företag kan komma undan med något sådant, och att Sverige inte vill lagstifta för att det inte ska ske igen. Jag kräver att Sveriges regering omedelbart ändrar ståndpunkt i den här frågan och agerar för en kraftfull och effektiv europeisk lag mot konfliktmineraler.

Med vänlig hälsning,
(ditt namn)

Lucka 19: Seminarium om konfliktmineraler med Marita Ulvskog

Seminarium om konfliktmineraler
Seminarium om konfliktmineraler

Marita Ulvskog, socialdemokratisk parlamentariker i EU-parlamentet med ansvar för råvarufrågor, kommer den 23 januari vara moderator för att seminarium i Stockholm om konfliktmineraler och EU-lagstiftning. Som vi nämnde i lucka 10 har EU kritiserats för att man till skillnad från USA ännu inte antagit en lag som förbjuder företag att handla med konfliktmineraler, därför ska det här seminariet bli mycket intressant. Varmt välkomna!

Lucka 10: EU vill inte spåra Konfliktmineralerna

image

Sommaren 2010 drev USA igenom lagpaketet Dodd-Frank Act som bland annat innebär att företag son är registrerade på den amerikanska börsen måste redovisa att de inte köper mineraler som finansierat krig och våld i Kongo och dess grannländer. Omvärlden skriver i sitt senaste nummer att detta är första gången någonsin som bolag i väst måste redovisa att de inte gör affärer med rebeller. Många har föreslagit och krävt att EU ska anamma en liknande lag, men kommissionen har varit passiv. Elektronikindustrins lobbyorganisationer tycker ju inte om ett sådant lagförslag.

Vad alliansen vill gällande konfliktmineraler

Mineraler som används i elektronik och bidrar till kriget i östra DR Kongo har äntligen kommit upp på agendan på allvar efter Margot Wallströms samt de rödgröna partiledarnas debattartiklar. Sveriges Radios valbevakning frågade i samband med detta statsminister Fredrik Reinfeldt och handelsminister Ewa Björling vad Alliansen ville göra för att stoppa handeln med konfliktmineraler. De vill jobba för att EU ska skaffa en lagstiftning mot det, men är till skillnad från de rödgröna skeptiska till att en svensk lag skulle fungera:

Regeringen har just nu ingen avsikt att jobba för en lagstiftning som kräver att företag redovisar varifrån de mineraler de använder kommer.

– Jag tycker verkligen att lagstiftning ska ge konsekvens och inte bara bygga på opinionsbildande tankar. Och där har inte jag åtminstånde underlag för att vara säker på att svensk lagstiftning isolerat skulle fungera utan det bästa vore isåfall om man förde fram detta och fick fram ett EU-gemensamt beslut, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Du ser ingen möjlighet att lägga ett sådant förslag nu?

– Inte som är färdigutvecklat, säger Fredrik Reinfeldt.

[…]

Handelsminister Ewa Björling säger att de håller med om att frågan är viktig, och att det inom EU har arbetats med frågan under flera års tid.

Men innan det blir aktuellt med en ny lag vill regeringen avvakta den utvärdering som kommer nästa år om de regler som finns i dag. Och hon ser helt att det blir en gemensam lagstiftning inom hela EU.

– Det finns flera olika verktyg för att göra detta, och jag har inte svar på i dag om en ny svensk lagstiftning är det mest effektiva, och jag tror att det allra mest effektiva är om vi kan jobba tillsammans på olika sätt, säger handelsminister Ewa Björling.

Så blev det som jag befarade – en svensk lag mot konfliktmineraler verkar bli en valfråga. Det finns röster inom alliansen som också kräver en svensk lag, och om riktigt många pushar på kanske regeringen ändrar sig. Visst är en lag inom EU effektivare, och det ska vi sträva emot, och visst bör man inte göra något förhastat utan låta lagen vara genomtänkt och effektivt, men jag kan omöjligt se hur ett tillåtande av svenska företag att finansiera den mest brutala humanitära krisen i modern tid skulle vara något bra. Sverige är ett litet land, men det lilla svenska företag gör nere i DR Kongo leder till lidande och död för många.