Svenskt företag köper konfliktmineraler – handelsministern vägrar förbjuda det

Handelsminister Ewa Björling (M)
Handelsminister Ewa Björling (M)

För en dryg vecka sedan skrev vi om hur de socialdemokratiska europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Ana Gomes krävde att  Sverige ska stödja en europeisk lag mot handel med konfliktmineraler från DR Kongo och närliggande länder. En amerikansk lag med detta syfte trädde nämligen i kraft 22 oktober, men trots att Europaparlamentet efterlyst en liknande lag har flera europeiska regeringar motsatt sig detta – inklusive Sveriges.

Handelsminister Ewa Björling svarade Ulvskog och Gomes i torsdags, och tyvärr bekräftade hon att Sverige inte tänker verka för en lag mot konfliktmineraler. Hennes resonemang var dock väldigt haltande. Hon säger att Sverige jobbar för att övertala företag att frivilligt undvika konfliktmineraler, medan ”lagar och regler som saknar de rätta verktygen riskerar […] att vara verkningslösa eller till och med kontraproduktiva”. Som argument för det senare pekar hon på att konflikten i DR Kongo har eskalerat på senaste tiden.

Dock trädde den amerikanska lagen mot konfliktmineraler, som är den enda lagen som finns, i kraft först för en dryg vecka sen som sagt så det argumentet var ju inte världens vassaste direkt. Och med tanke på att Swedwatch och Diakonia så sent som i juni sedan kunde avslöja att det svenska företaget Minerals Invest köper konfliktmineraler (se video nedan), så är det ändå rätt så tydligt att frivillighet inte riktigt räcker. Björling måste sluta kamma företagen medhårs och kräva att de ska sluta finansiera det största kriget sen andra världskriget.

Ulvskog och Gomes gav Björling svar på tal där de pekade ut dessa hål i resonemanget och uppmanade handelsministern att ändra sig. Det är ett krav vi håller med om, så vi vill uppmuntra er att gå in på regeringens hemsida och skicka iväg ett brev till Ewa. Formulera det gärna själva, men till er hjälp finns en liten mall nedan att tillgå:

Hej!

När FN:s Säkerhetsråds expertgrupp på Demokratiska Republiken Kongo i december 2011 gav sina rekommendationer om vad som behövs göras för att skapa fred, betonade de åtgärdanden mot handeln med konfliktmineraler. Den amerikanska lagen mot konfliktmineraler hyllades, och fler stater uppmanades att engagera sig mer för att stoppa denna illegala handel.

Jag tycker därför att det är väldigt förvånande att du i en debattartikel i Svenska Dagbladet säger att Sveriges regering går emot Europaparlamentet genom att inte stödja en liknande lag i EU. Du skriver att ”mer handel” är lösningen medan lagar och regler kan vara ”verkningslösa eller till och med kontraproduktiva”, något det inte finns bevis för och som jag absolut inte håller med om. Ska vi av samma anledning avkriminalisera droger och avreglera vapenhandeln för att med ”mer handel” istället bekämpa de problem som de orsakar? När mineraler som används i vår elektronik finansierar rebellgruppers verksamhet är det en självklarhet att vi ska förbjuda företag att köpa dessa mineraler.

Ju längre tid som handeln med konfliktmineraler pågår, desto större lidande utsätts lokalbefolkningen för. Så sent som i juni avslöjade Swedwatch och Diakonia att det svenska företaget Minerals Invest anställer soldater som misstänkts ha utfört etnisk rensning på lokalbefolkningen. Det är ofattbart att ett svenskt företag kan komma undan med något sådant, och att Sverige inte vill lagstifta för att det inte ska ske igen. Jag kräver att Sveriges regering omedelbart ändrar ståndpunkt i den här frågan och agerar för en kraftfull och effektiv europeisk lag mot konfliktmineraler.

Med vänlig hälsning,
(ditt namn)

Vad alliansen vill gällande konfliktmineraler

Mineraler som används i elektronik och bidrar till kriget i östra DR Kongo har äntligen kommit upp på agendan på allvar efter Margot Wallströms samt de rödgröna partiledarnas debattartiklar. Sveriges Radios valbevakning frågade i samband med detta statsminister Fredrik Reinfeldt och handelsminister Ewa Björling vad Alliansen ville göra för att stoppa handeln med konfliktmineraler. De vill jobba för att EU ska skaffa en lagstiftning mot det, men är till skillnad från de rödgröna skeptiska till att en svensk lag skulle fungera:

Regeringen har just nu ingen avsikt att jobba för en lagstiftning som kräver att företag redovisar varifrån de mineraler de använder kommer.

– Jag tycker verkligen att lagstiftning ska ge konsekvens och inte bara bygga på opinionsbildande tankar. Och där har inte jag åtminstånde underlag för att vara säker på att svensk lagstiftning isolerat skulle fungera utan det bästa vore isåfall om man förde fram detta och fick fram ett EU-gemensamt beslut, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Du ser ingen möjlighet att lägga ett sådant förslag nu?

– Inte som är färdigutvecklat, säger Fredrik Reinfeldt.

[…]

Handelsminister Ewa Björling säger att de håller med om att frågan är viktig, och att det inom EU har arbetats med frågan under flera års tid.

Men innan det blir aktuellt med en ny lag vill regeringen avvakta den utvärdering som kommer nästa år om de regler som finns i dag. Och hon ser helt att det blir en gemensam lagstiftning inom hela EU.

– Det finns flera olika verktyg för att göra detta, och jag har inte svar på i dag om en ny svensk lagstiftning är det mest effektiva, och jag tror att det allra mest effektiva är om vi kan jobba tillsammans på olika sätt, säger handelsminister Ewa Björling.

Så blev det som jag befarade – en svensk lag mot konfliktmineraler verkar bli en valfråga. Det finns röster inom alliansen som också kräver en svensk lag, och om riktigt många pushar på kanske regeringen ändrar sig. Visst är en lag inom EU effektivare, och det ska vi sträva emot, och visst bör man inte göra något förhastat utan låta lagen vara genomtänkt och effektivt, men jag kan omöjligt se hur ett tillåtande av svenska företag att finansiera den mest brutala humanitära krisen i modern tid skulle vara något bra. Sverige är ett litet land, men det lilla svenska företag gör nere i DR Kongo leder till lidande och död för många.