Lucka 21: Ryt till mot företagen!

image

(Lucka 20 har drabbats av lite tekniska problem, vi ber er ha överseende med detta).

Acceptera inte att elektronikindustrin är så rutten! Protestera! Skriv mail, insändare och facebookinlägg. Ställ krav på företagen! De är beroende av ett gott rykte, så uppmärksamma de bedrövligheter de håller på med. Följ den här bloggen via mail genom att skriva in din adress i högerspalten och hjälp oss förändra.

Lucka 17: Make IT Fair, Hip Hop Style

A great rap song about the dark sides of the electronic industry made by Alec J Weatherwood, aka El D. Thousands of people suffer because of horrible working conditions in the electronics industry. Reports from the UN and human rights organizations even say that metals used in electronics finance the war in eastern Congo. You can change this! Contact the producer of your phone/mp3/laptop/camera and demand that they will control their supply chain. We’ve already managed to get fairtrade coffee and bananas, now it’s time for smartphones and laptops. Check out www.makeitfair.org for more info.